Regressionsterapi

Regressionsterapi

Hypnos för att nå tidiagare liv

Under en regressionsterapi blir man guidad ner i hypnos, vilket är ett tillstånd då man är djupt avslappnad i kroppen samtidigt som ens medvetande är fokuserat på de inre upplevelser som man har. Man hamnar i ett förändrat medvetandetillstånd, där man bland annat kan få ta del av sitt undermedvetna som man annars har svårt att få tillgång till. Det är också här ens minnen från tidigare liv finns.


En regressionsterapi börjar oftast med en inledande samtal, där man får mer information om hur sessionen kommer att gå till och får möjlighet att ställa frågor. Sedan brukar man få lägga sig ner och kanske få lyssna på lite lugn musik, innan det är dags att bli vägledd ner i hypnos av terapeuten. Det är viktigt att veta att man när som helst kan ta sig ur hypnosen om man vill, och att man fortfarande är medveten om allt som händer i rummet där man befinner sig. När man kommit ner i djup avslappning brukar man bli ombedd att gå till exempel mot ett ljussken, ut genom en dörr eller ner i en hiss, vilket symboliserar övergången till våra minnen från tidigare liv. Man brukar sedan få se ner på sina fötter i hypnosen, då ens skor och underlaget man står på kan säga mycket om vart man befinner sig. Man får beskriva vad man ser och upplever, och terapeuten kan hjälpa till att få klienten att ta sig till viktiga händelser i det liv som man upplever.

Under en session kan man hinna med ett eller flera liv, och en session varar oftast mellan en till tvåoch halv timma beroende på vem man går till och vad man har kommit överens om innan sessionens början. Ofta känns det som om det har gått mycket kortare tid än vad det egentligen har, då vi inte är riktigt medvetna om tiden när vi är i hypnos. Innan man vägleds upp ur hypnosen kan man få diskutera och reflektera över vad man har upplevt, för att man ska komma till djupare insikt om hur dessa händelser eventuellt kan påverka ens nuvarande liv.

En del väljer att prova på regressionsterapi på grund av en nyfikenhet kring om det verkligen fungerar och vad man kan ha levt för tidigare liv, medan andra har några problem som de önskar kunna lösa genom att man minns dess grundorsak, vilken kanske kan finnas i ett tidigare liv.

Priser

En regression, 2000 kr


Varje besök tar ca 2 till 3 timmar


Antal sessioner

1-3 st rekomenderas, oftast med längre period mellan gångerna