Lymfmassage

LYMFMASSAGE även kallat LYMFDRÄNAGE


Lymfsystemet - kroppens reningsverk.Lymfdränage / Lymfmassage -vad kan du förvänta dig efter en behandling.


Vad är viktigt att tänka på efter att du fått ett lymfdränage/massage?  Dränaget eller massagen skall hjälpa till att öka lymfflödet så det är den effekten vi vill ha efter en behandling. Hur och om man märker det är lite olika, enligt min erfarenhet. Men visst finns det några saker som är mer vanligt förekommande efter en behandling. Har du varit hos mig har du just gjort något bra för lymsystemet! Men Lymfdränage inte är en quick fix, vid trögt lymfsystem behöver du gå regelbundet för att hjälpa din kropp.


Lymfmassage kan hjälpa vid övervikt, vätska och svullnad i kroppen, stram bindväv och smärta som orsakas av tröghet i lymfan. Metoden kan också hjälpa efter brännskador och operationer – många kvinnor har fått god hjälp av metoden efter bröstcanceroperation.

Lymfsystemet är en del av vårt immunförsvar och dess uppgift är att föra bort överskottsvätska, inflammationsämnen, bakterier, virus och slaggprodukter. Tröghet i lymfsystemet kan ta sig uttryck i smärta, vätskeansamling, övervikt, stram bindväv, märkliga veck och gropar i huden.


– Det är en typ av massage som får lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen.Lymfmassagen består av strykningar, djupandning och lätta tryck i lymfflödets riktning.

Det är en mycket lugnande behandling, lymfsystemet fungerar som bäst när man är avslappnad. Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen. Jag jobbar hela tiden i lymfflödets riktning, mot nyckelbensgropen som är ”centralstationen” i lymfsystemet. Jag börjar uppifrån på framsidan, för att göra plats för lymfvätskan som sedan flödar uppåt när jag jobbar längre ner i kroppen.


Vilka symptom kan man få av ett trögt lymfflöde?


– Det kan ge många olika symptom. Man kan bli svullen och uppleva stelhet, man kan få olika typer av svårförklarliga smärtor och molande värk i kroppen, gropar och veck som vi tror är fettvalkar eller inte förstår vad det är…vi kan bli korta och strama i ryggen, få ändrad hållning, känna oss tunga eller trötta.

Många tror att vi måste få ont i kroppen och gå upp i vikt bara för att vi blir äldre, men det kan vara ett trögt lymfsystem som gör att vi går upp i vikt och får ont. Ibland förväxlas värk i leder med andra problem men det är trög lymfa som orsakar smärtan. Vi behöver ha ett fungerande lymfflöde i kroppen, överskottsvätska i kroppen gör att fettcellerna kan växa. Mina erfarenheter har också gett mig en ny syn på smärta – vätska i kroppen trycker på nerverna, och när flödet fungerar igen, minskar eller upphör smärtan.

Jag har många kunder med fibromyalgi, kronisk trötthet och liknande som får god hjälp av lymfmassage. Lymfflödet har stor mental betydelse, man blir lättare och gladare i kroppen, många upplever också lättnad från depression.


Lymfsystemet är ett viktigt organ för kroppens funktion och hälsa. Lymfsystemet transporterar bort överflödsvätska och slaggämnen och är viktig del av immunförsvaret.

Lymfsystemet består av lymfkärl som leder från kroppens alla delar in mot hjärtat. Lymfkärlen passerar lymfnoder (lymfkörtlar) där lymfvätskan analyseras. Vid tecken på infektion aktiveras immunförsvaret.

Lymfsystemet ansvarar för att transportera bort en viss del av den vätska som blodet varje minut pumpar ut till kroppens alla delar. Det tar också hand om transport av proteiner samt avfallsprodukter som kroppen vill bli av med och är därför lika viktigt för kroppen som blodcirkulationen.

Lymfsystemets stora kärl består av muskelsegment (lymfhjärtan) som aktivt pumpar lymfvätska i riktning mot hjärtat. Lymfhjärtana är känsliga för tryckväxlingar i vävnaderna och får en högre aktivitet till exempel av muskelrörelser.

Lymfsystemet kan påverkas att öka sin aktivitet med olika metoder som ökar pulsationerna i lymfhjärtana. Aktiveringen av lymfsystemet ökar borttransporten av vätska från ett svullet område.Tecken på ett trögt lymfsystem kan vara:


  • Viktuppgång som inte går att träna eller reglera med kosten.
  • Trötthet.
  • Återkommande Inflammationer / infektioner.
  • Värk i kroppen och leder.
  • Benen känns tunga och eller har stickningar och domningar.
  • Restledd Legs Syndrome.
  • Magproblem, trög eller snabb mage.
  • Klåda i kroppen.
  • Immunförsvaret kan försvagas och man blir mer mottaglig för sjukdomar
Priser

Lymf massage


Lymfmassage 30 minuter, 650 kr


Lymfmassage 45 minuter, 750 kr


Lymfmassage 60 minuter, 850 kr


Lymfmassage 75 minuter, 950 kr