Inre Barnet terapi

INRE BARNET-TERAPI - Släpp blockeringar från barndomen


I denna form av regressionsterapi tittar man på händelser som skapat blockeringar för oss genom upplevelser vi varit med om under barndomen och uppväxten.

Det inre barnet har vi alla med oss inombords. Det är den del av barndomen som sårat oss emotionellt eller kanske till och med fysiskt. Det inre otillfredsställda barnet hindrar oss i vuxenlivet genom att vi reagerar utifrån dess perspektiv. Det handlar ofta om emotionella blockeringar som får oss att till exempel känna oss oälskade, konflikträdda, sårbara, avundsjuka eller ha en inneboende ilska. Blockeringarna har uppstått som ett skydd på grund av smärtan vi orsakats. Vi har trängt undan den och rationaliserat bort den så att den inte längre är åtkomlig för oss.

 

Som barn är vi oerhört öppna och sårbara. Vi tar in upplevelser och känslor som utspelar sig runt omkring oss med hela vårt väsen. Negativa händelser sätter sig vårt system på cellnivå samt i kroppen och behöver medvetandegöras, både fysiskt och emotionellt. Att låta det inre barnet läka är nyckeln till att förändra våra upplevelser som vuxna. Först då kan vi på riktigt bli de välmående och medvetna människor som vi önskar bli. Inre barnet-terapi är en form av regressionsterapi som håller sig till ditt nuvarande liv. Terapin syftar till att läka svåra barndomsminnen som skapat hinder för dig att vara en hel människa idag. 

 

När vi jobbar med trauman från det förgångna upplever du ett avslappnat tillstånd av hypnos för att naturligt få fram minnena vi skall hela. Varje behandling tar ca 2 timmar och antal behandlingstillfällen beror på vad det handlar om för blockeringar och deras omfattning. 1-3 behandlingstillfällen rekommenderas med lite längre mellanrum.

Priser

En regression, 2000 kr


Varje besök tar sammanlagt ca 2.5 timmarAntal sessioner

1-3 st rekomenderas, oftast med längre period mellan gångerna