Massage

Prisma Kropp Och Själ

Idrotts Massageterapeut -  Medicinsk Aromaterapeut

Hypnosterapeut - Änglamedium

Certifierad Medicinsk Idrottsmassage Terapeut

Den klassiska benämningen av massage är att man ”manuellt bearbetar musklerna genom gnidning, knådning, kramning och bultning”. Terapi är ett medicinskt ord för ”behandling av sjukdom eller skada” och används inom sjukvården för både kroppsliga och psykiska problem. Så att när man ”manuellt bearbetar musklerna genom gnidning, knådning, kramning och bultning” med syfte att ”behandla sjukdom eller skada” – Ja, då blir det massageterapi!


En enklare definition: Massageterapi – massage som en behandlingsform.


Här kommer skillnaden mellan massage och massageterapi tydligt in. Och här borde också skillnaden mellan massör och massageterapeut bli tydlig. En massageterapeut jobbar med ”behandling av sjukdom eller skada”. En medicinsk massageterapeuts främsta verktyg är massage och muskeltöjningar inklusive triggerpunktsbehandling samt manuell mobiliseringsteknik för att behandla patienter som lider av smärta eller nedsatt rörlighet i rörelseapparaten. En Medicinsk massageterapeut ger också råd om ergonomi, kost och träning.I arbetsuppgifterna ingår också att utreda och behandla enklare dysfunktioner och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen samt att ge behandlingar i allmänt avslappningssyfte, enligt den Svenska Klassiska Massagens principer, för att förebygga och motverka muskelspänningar som annars kan orsaka skador eller smärta.


Skillnaden mellan en massör och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har med behandlingar. Idrottsmassören har en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit-, bredd- och motionsnivå. Vidare har idrottsmassören en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation. En massageterapeut jobbar med massageterapi. Och en massör jobbar med massage. Och massage finns ju i en mängd olika varianter, där massageterapi är en av dem.


Massör är helt enkelt samlingsnamnet för alla som jobbar med massage oavsett utbildning, erfarenhet eller kunskap.


När jag masserar är jag helt tyst och låter personen som får massage välja om den vill prata eller inte. Dock råder jag alla att låta denna lilla stund vara helt för avslappning. Din alldeles egen stund bara för dig att slappna av.