Hypnoterapi

Hypnoterapi


Genom hypnoterapi kan vi snabbt få kontakt med vårt undermedvetna och på ett kraftfullt sätt förbättra vår motivation och kreativitet. Via avslappning, inre visualisering och fokusering på känslor och tankar utförs hypnoterapin. Hypnoterapeuten leder klienten in i avslappning och med hjälp av suggestion in i en speciell sinnesstämning eller situation där endast positiva tankegångar skapas. Viktigt att klienten är engagerad och positivt inställd till hypnoterapi för att en omprogrammering ska kunna etableras i det undermedvetna.

Hypnoterapi & Affirmationer


När en positiv medvetet vald instruktion (affirmation) upprepas inom oss själva över tid blir det till slut en sanning. Det gäller också negativa instruktioner och därför är det viktigt att fokusera på det klienten önskar istället för det hen inte önskar.

Klienter kan ha upplevelser tidigare i livet som skapat negativa känslor och tankar vilket påverkar negativt i olika situationer. En känsla av att inte ha kontroll över en situation kan skapa fobi, stress och panikångest.


Efter hypnoterapin kan förändringen visa sig i att klienten tänker och upplever situationer på nytt sätt. Beslut som ska fattas görs nu enklare och bättre. Förändringen leder till ett mer konstruktivt handlande som känns naturligt. Många upplever både fysisk och mental avslappning efter behandling med hypnoterapi.


Hur fungerar hypnoterapin?

Hypnos är ett samspel mellan dig som klient och mig som hypnosterapeut. Genom mina anvisningar öppnar du ditt undermedvetna sinne där din inre kraft och din sanning finns. Du kommer vara medveten och ha kontroll under hypnosen och du gör inget mot din vilja. Vi söker roten till ditt problem och du behöver inte känna prestationskrav utan svaren finns lagrat i ditt undermedvetna. Du kommer att kunna låta upplevelser komma till dig som i en film. Låt filmen rulla och upplev det som kommer till dig med ett öppet barnasinne och ju mer du vår in i avslappningen desto bättre blir resultatet.

Priser

 

En session 1300 kr

 

 Besöket tar ca  1 till 1.5 timme

 

Antal sessioner

 

Rekomenderar 3 i följd så besvären är av betyngande grad