HypnosterapeutHypnosterapeut


 Jag är utbildad Hypnosterapeut.

I den ingår hypnoterapi och regressionsterapi.Hypnos är ett fullkomligt naturligt och mycket behagligt tillstånd av djup avslappning, ökat medvetande och inre fokusering, ett förändrat medvetandetillstånd. Vid denna djupa avslappning kommer dörrarna till det undermedvetna att öppnas. Då finns det möjlighet att ändra vanebeteende, fobier mm.


Vad är egentligen hypnos? Det är ett uråldrigt sätt att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd. Hypnos är ett värdefullt komplement vid terapi. Det är inget magiskt utan handlar om ett samarbete mellan klient och terapeut. Genom att försättas i ett transtillstånd så kan vi uppleva en känsla av total avslappning samtidigt som vår koncentration är helt skärpt.


Man kan bara hamna i detta tillstånd om man själv vill. En terapeut kan inte försätta någon i trans som inte är med på det. Det är inte så att klienten är borta utan kommer att uppleva en behaglig känsla och kommer att komma ihåg varje ord som sagts. Ingen kan tvingas att göra något som man inte skulle göra eller säga i vaket tillstånd. Klienten har alltså full kontroll på det som sker under ett transtillstånd.


Det som faktiskt sker är att klienten är helt avslappnad och mottaglig för terapeutens hjälpande suggestioner som verkar på det undermedvetna. Det som är speciellt med ett hypnotiskt tillstånd är att man tappar tidsuppfattningen och upplever tiden som mycket kortare.Fördelen med hypnos vid terapi är att man snabbare kommer åt ett problem som sitter djupt och kanske är bortträngt, d v s roten till det onda. Hypnosen påskyndar läkning och lindrar stress. Hypnos har inga negativa biverkningar.


Från Wikipedia: Ordet hypnos härstammar från det grekiska ordet för sömn, och även om det användes i dagens betydelse först 1822 av d’Henin de Cuvilliers så finns äldre exempel på hypnos. Både i sumeriska kilskrifter och egyptiska källor omnämns metoder genom vilka människor kan försättas i hypnotiska tillstånd, och genom dessa antingen nå djupa insikter, eller överkomma psykiska barriärer. Den som i modernare tider bidragit mest till hypnosens genombrott och utveckling torde ha varit Franz Mesmer. Från dennes tid fram till psykoanalysens födelse var hypnos ett vanligt verktyg inom psykiatrin. Hypnos är namnet på sömnens gud, och metoden användes av Askleipos, läkekonstens gud, i det antika Grekland.