Meditation / Mindfulness

Meditation / Minfulness

Kom på guidad meditation


Hos mig får du sitta eller ligga medan jag tar dig igenom en guidad meditation. Det kan kännas svårt att komma igång hemma och man vet att man borde ta sig tiden men det finns för mycket som tar fokus. Du kan komma enskillt eller som en grupp om max 5 personer. Medela detta isåfall vid bokningen.

Du kommer att lättare komma till ro, få bättre sömn och kunna hantera oros-tankar bättre. Du kommer att uppleva en förhöjd förmåga till närvaro och redan efter första gången kommer du få en känsla av rofylldhet. Ditt må-bra hormon ökar naturligt av medtiation, vilket leder till att stress systemet stänger av sig och lugn och ro systemet går igång. 

Meditation kan hjälpa oss med mycket. Mindre stress, bättre sömn och mer rofylldhet. Men vad är meditation? Hur mediterar man? Och varför ska man göra det? Meditation handlar om att träna oss i att fokusera på en sak i taget. I vår moderna tid har vi svårt att vara närvarande i en situation åt gången.


Det pratas mycket om meditation och mindfulness, vilket inte är så konstigt i denna tid när behovet av ett inre lugn är stort hos många människor. Känner du dig ofta stressad eller känner oro inför framtiden? Du är inte ensam. Idag lever många med en känsla av att inte riktigt räcka till vilket leder till att man känner sig stressad, nedstämd eller oroad. Stress är ett av Sveriges största folkhälsoproblem vilket har medfört att en ökad efterfrågan på mindfulness och meditation som behandlade metoder för att lindra tillstånd som stress, ångest och oro eftersom det är tekniker som hjälper oss att släppa taget, vända vårt fokus inåt och leva i nuet


Alla kan meditera. En vanlig myt är att det är svårt att meditera, det är det inte. Det finns inget rätt eller fel sätt. Meditation är ett brett begrepp, men som ofta handlar om att man på något sätt koncentrerar sitt sinne på något för att släppa det som händer runt omkring och lyssna inåt. Att för en stund låta vår fulla uppmärksamhet riktas till det som händer inombords. Många förknippar meditation med att sitta tyst och blunda och även om det kanske är ett av de vanligare tillvägagångssätten så finns det meditationstekniker där man använder sig av ljud, dofter, mantran (och mycket annat) för att finna lugnet inom sig.

Guidad meditation


Guidad meditation 45 minuter, 650 kr


(500 kr per person och tillfälle om ni kommer flera)


Antal gånger efter eget önskemål