Eterisk kristallhealing distanskurs

Eterisk Kristallhealing distanskurs


  • Ingen förkunskap krävs.
  • 4 veckors övningarv
  • Var på kroppen du placerar en eller flera stenar för helande
  • Hur du gör elixir och förstärker stenar
  • Svensk manual
  • Diplom efter godkänd kurs
  • Eterisk kristallhealingmetod innehåller sammanlagt 9 initieringar, vilka är uppdelade i tre nivåer med tre initieringar i varje nivå. Du får tillgång till ett olika antal stenar i varje nivå. Sammanlagt 60 st.


Eterisk kristallhealing är en mycket kraftfull healingsform som hjälper på ett kärleksfullt sätt vid emotionella, psykiska och fysiska problem. Vår kropp innehåller stora mängder kiseldioxid i form av flytande kristaller. Den största ansamlingen finns i hjärnan, men kristaller finns också i blodplasman och i nervsystemet. Detta kan vara en orsak till att vi reagerar så lätt på kristaller.


Människan kan använda kristaller för att balansera sig själv. Kristallens svängning förändras inte. När vi håller i kristallen förändras istället vi genom att vår vibration successivt närmar sig kristallens för att slutligen komma i harmoni med den, vi blir mer avslappade och känner hur det är att vara i full balans. I meditation är detta speciellt påtagligt, man kan uppleva en behaglig fördjupning när vi kompletterar meditationen med att hålla i en kristall. Vissa stenar hjälper andlig och personlig utveckling.


Är man terapeut i någon annan healingform så är denna metod en utmärkt komplettering. Man kan alltså använda sig av denna metod tillsammans med alla andra healingmetoder.


Egenskaperna på dessa stenar har stor variation, man kan stärka sitt minne inför en tenta t.ex. Huvudvärk kan försvinna och man känner sig klarare mentalt. Man kan förstärka sitt självförtroende, lindra sorg, hela sitt tänkande, depressioner kan man komma ur fortare än man annars skulle gjort. Man kan öka sin intuition och öppna upp för att utforska det okända, hjälpa andlig och personlig utveckling. Det sägs att en del av dessa stenar attraherar pengar.


Observera! Då du bokar en healingkurs på distans försäkrar jag mig om att du vet vad det är, informerar om hur det kommer gå till och och vad som kommer att ske. Efter att betalning är gjord och manualen är skickad ges ingen återbatalning av kursavgiften.


Kurs pris 2300 kr