Andlig utveckling

                                                                Guds Kärleks Nåd                                                                    


Guds Kärleks Nåd är kanaliserad av Sonja och Dag Lindlöf. Det är initieringarna som man får som hjälper till och utvecklar dig fram till ett mycket andligare och kärleksfullare liv sett ur ett högre perspektiv. Guds Kärleks Nåd kom till oss genom Ängeln Orphus som har hand om energin. Det är via Ängeln Orphus som initieringarna utförs, genom dessa tar man emot nåden.


Denna nåd består av tre stycken initieringar, som du får på distans med 7 dagars mellanrum, detta för att du ska hinna rensa bort eventuella blockeringar under dessa 7 dagar. Dessa tre initieringar får dig att öppna upp och expandera, inte bara din andliga utveckling, utan också ditt hjärta så du lättare finner den sanning du söker och som är rätt på din väg genom livet.


Initieringarna är personliga från individ till individ. Det är därför som initieringarna blir olika för varje person som får dem, för alla är vi ju olika som personer individer.


Initieringarna gör mycket för alla och envar och till var och ens personliga behov, där du står just nu. Du får det som är för ditt eget högsta bästa på din andliga väg genom livet. Det är en gyllene bro mellan jorden och himmelen när du tar emot initieringarna. Guds Kärleks Nåd lyser upp den andliga väg du ska gå. Du kan få upplevelser och budskap när du som bäst behöver det. Nåden i initieringarna är att de hjälper dig med det som inte är bra för dig eller någon annan. Exempelvis om du i detta eller tidigare liv gjort något (karma) som inte är bra eller upplevt något traumatiskt.


Initieringarna kan hjälpa dig med det som fattas eller saknas i ditt liv. Guds Kärleks Nåd är till för dom som söker det andliga och vill ha en stark andlig utveckling, lära sig om sina tidigare liv. Du får hjälp med att öppna ditt hjärta för det vita ljuset och kärleken som var och en av oss redan har inom oss sedan födseln. Genom Guds Nåd är Sanningen får du också insikter, bilder, förnimmelser och vägledning för att nå din högsta, bästa potential i din personliga och andliga utveckling här i livet. Guds Nåd lyser upp din andliga väg som det är menat att du ska gå här och nu. Det är bara för dig att känna in, förnimma och lyssna inåt.


Utrensningar är en naturlig del av hela denna processen och är alltså inget att vara orolig för. Du får hjälp med att rensa ut blockeringar och eventuella trauman som du bär med dig från tidigare liv och som din kropp har lagrat i s.k. cellminnen. Symptomen av utrensningarna kan göra att du upplever humörsvängningar, att du känner ilska, att du har lätt till gråt, att du kan känna sorg, att du kan känna dig melankolisk, du kan få olika magbesvär, diarré och ibland även förkylningssymptom. Detta är biverkningar på att kroppen släpper det som inte längre tjänar sitt syfte för dig i ditt liv. För att den här nåden som du får ska rena dig, så måste denna processen till, den negativa energin måste ut ur ditt energisystem och dina eteriska kroppar måste renas och på så sätt läker du själv också, genom denna processen.


När du tar emot dina initieringar, skriv då ned det som kommer till dig i form av känslor, tankar, ord, bilder mm för att kunna gå tillbaka till dessa anteckningar på din väg framåt. Du kommer att välsignas med denna nåden för resten av ditt liv och du kommer att uppleva en hel del förändringar i livet och då kan du gå tillbaka till dina anteckningar för att se när och var detta hände.


Du blir initierad i nedanstående Mästar symbol som hjälper och stärker dig på din andliga väg. Symbolen visar hur initieringarna går in i ovandelen av öppningen för att sedan gå ur dig som en utrensning i nederdelen av symbolen. Du blir din egen mästare till din egen högsta potential.


Om du känner att detta är något som du behöver göra för att komma vidare i din andliga utveckling så kan du kontakta mig.


Observera! Då du bokar en healingkurs på distans försäkrar jag mig om att du vet vad det är, informerar om hur det kommer gå till och och vad som kommer att ske. Efter att betalning är gjord och manualen är skickad ges ingen återbatalning av avgiften.


Pris 1600 kr