Emotionell frigörelse

Prisma Kropp Och Själ

Idrotts Massageterapeut -  Medicinsk Aromaterapeut

Änglamedium

Testet utförs hos mig och jag hjälper dig beställa de produkter du behöver

Hur går det till?

Du står rakt upp och blundar. Jag ställer frågor och din kropp svarar genom att utan din påverkan böja sig framåt eller bakåt. Jag går igenom vad din kropp behöver för att frigöra sig. Vilka eteriska oljor du behöver, produkter i hemmet, för din hälsa och livsstil, kroppsvård, kosttillskott med mera. Hur mycket du behöver och hur länge. På vilka chakrapunkter du tex behöver en speciell olja.Testet kan ta upp till en timme.

Jag hjälper dig att beställa produkterna du behöver från Young Living och är det många produkter behöver du inte köpa allt på en gång. Man kan ju dela upp det på tex två månader.

Kinesiologisk Frigörelse Från Emotionella Blockeringar

Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologi (”rörelselära”) är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.  Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Priser

Kinesiologisk frigörelse från emotionella blockeringar


Testet samt att hjälpa vid beställning av Young Living


60 minuter, 650 kr

Copyright @ All Rights Reserved